+90-212-706-1010

İnternet Şantaj

İnternet şantaj suçu, online olarak işlenen ve bilişim suçları arasında yer alan özel bir şantaj suçu tipidir. Nitekim şantaj suçları günümüzde ağırlıklı olarak internet üzerinden ve online işlenmektedir. Şantaj suçunda araç olarak kullanılan ve genelde özel hayata dair görüntülerden oluşan şantaj malzemeleri failler tarafından internet ortamında yayınlama tehdidi ile kullanılmaktadır. Mağdurdan özel talepte bulunan ve talebi yerine gelmezse özel görüntüleri ifşa edeceğini söyleyerek tehditte bulunan şantaj failleri bu yolla sosyal medya üzerinden şantaj suçu işlemektedir.

internet santaj

Online Şantaj

Online şantaj, şantaj suçunun internet üzerinden işlenen versiyonları için kullanılan genel bir terimdir. İnternet şantajı, internetin gelişmesiyle birlikte 2000’li yıllardan itibaren hızla yayılmış olan suç tipleridir. Daha önce emaille gerçekleşen şantaj suçları sosyal medyanın yaygınlaşması ile birlikte osyal medya sitelerine kaymıştır. Bugün şantaj suçlarının normal web sitelerinden daha ziyade sosyal medya siteleri üzerinden işlendiğini söylemek mümkündür. Gerçekten hukuki ve teknik destek sağladığımız şantaj mağdurlarının yarısından fazlasının sosyal medya üzerinden işlenen Facebook şantaj suçu ile Whatsapp şantaj suçu mağduru olduğunu söyleyebiliriz. Bunlara son dönemde Messenger şantaj suçu, IMO şantaj suçu ve Bigo live şantaj suçu tüleri de eklenmiştir. Ayrıca Bulgaristan şantaj ve Fas şantajı suçu türlerinin de son dönemde hızla arttığını gözlemlemiyoruz.

Mesajlaşma Programları İnternet Şantajı

Whatsapp, Messenger, Hangouts ve IMO gibi görüntülü konuşma programları şantaj suçunun en çok işlendiği mecralardır. Bu tür şantaj suçları bazen mağdurun kendi özel görüntülerini şantajcıya göndermesi ile işlenebilmektedir. Ayrıca, bazen de Skype Şantaj Suçu türünde olduğu gibi mağdur tuzağa düşürülerek görüntüleri habersiz kaydedilmektedir. Mağdura ait görüntüleri nasıl elde edilirse edilsin suçun ortak özelliği tehditle para istenmesidir. Haksız talep genelde para olmakla birlikte bazı şantajcılar para yerine mağduru ilişkiyi zorlamayabilmektedir. Özellikle Tinder üzerinden şantaj suçu türünde bu durumla karşılaşılmaktadır.

Evlilik Sitesi ve Arkadaşlık Sitesi Üzerinden Şantaj

Son olarak uygulamada en çok karşılaştığımız internet şantajı türü ise evlilik ve arkadaşlık sitelerinde görülmektedir. Buna ek olarak chat siteleri üzerinden işlenen şantaj suçları da yaygındır. Hatta bazen linkedin gibi iş networkleri bile şantaj failleri için kurban aranan mecralar hale gelmiştir.  Sahte profil açarak iletişime geçtiği mağdura evlilik vaadinde bulunarak güven kazanan şantajcı, mağdurdan özel görüntüler isteyerek ardından da bunları şantaj malzemesi olarak kullanarak fotoğraf şantaj suçu işlemektedir.

Hukuki ve Teknik Destek

Şantaj mağdurları, şantajcıya para göndermek yerine profesyonel destek almalıdır. Zira para göndermek şantaj sarmalından çıkılmasını asla sağlamaz. Bizden hem hukuki hem de görüntülerin yayınlanmamasının engellenmesi bakımından teknik destek alabilirsiniz.

Yorum Yaz