+90-212-706-1010

online santaj

İnternet Şantaj

İnternet şantaj suçu, online olarak işlenen ve bilişim suçları arasında yer alan özel bir şantaj suçu tipidir. Nitekim şantaj suçları günümüzde ağırlıklı olarak internet üzerinden ve online işlenmektedir. Şantaj suçunda araç olarak kullanılan ve genelde özel hayata dair görüntülerden oluşan şantaj malzemeleri failler tarafından internet ortamında yayınlama tehdidi ile kullanılmaktadır. Mağdurdan özel talepte bulunan ve talebi yerine gelmezse özel görüntüleri ifşa edeceğini söyleyerek tehditte bulunan şantaj failleri bu yolla sosyal medya üzerinden şantaj suçu işlemektedir. İnternet şantaj türünün son dönemlerdeki tipik örneği ise video şantaj suçlarıdır. Hangi şantaj ürü olursa olsun şantaj mağdurlarına tavsiyeler olarak altına çizeceğimiz iki husus şantaja boyun eğilmemesi ve uzmandan destek alınmasıdır.

Online Şantaj

Online şantaj, kripto para şantajı da dahil şantaj suçunun internet üzerinden işlenen versiyonları için kullanılan genel bir terimdir. İnternet şantajı, internetin gelişmesiyle birlikte 2000’li yıllardan itibaren hızla yayılmış olan suç tipleridir. Daha önce e-maille gerçekleşen şantaj suçları sosyal medyanın yaygınlaşması ile birlikte sosyal medya sitelerine kaymıştır. Bugün şantaj suçlarının normal web sitelerinden daha ziyade sosyal medya siteleri üzerinden işlendiğini söylemek mümkündür. Gerçekten hukuki ve teknik destek sağladığımız şantaj mağdurlarının yarısından fazlasının sosyal medya üzerinden işlenen Facebook şantaj suçu ile Whatsapp şantaj suçu mağduru olduğunu söyleyebiliriz. Internet üzerinden tuzak kurularak işlenen bu çeşit suçlara son dönemde Messenger şantaj suçu, IMO şantaj suçu ve ayrıca Bigo live şantaj suçu türleri de eklenmiştir. Görüntülü görüşme programlarıyla işlenen bu tür şantajlara ek olarak Linkedin şantaj suçu ile birlikte Hangouts şantaj suçu da söz konusu olabilmektedir.

Şantaj Tuzağı

Mağduru soyunan kadın görüntüsüyle kandırarak müstehcen görüntüsünü çekmeye dayalı soyunan kadın tuzağı içerikli bu tür şantaj suçları gelende yurt dışından şantaj suçu olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim görüntülü konuşma dolandırıcılığı ve şantaj tuzağıyla dolandırıcılık suçları bu yöntemle işlenmektedir.

İnternet şantaj suçunun ilk çıktığı ülkelerinden biri olması hesabiyle Filipinler şantaj suçu ilk akla gelen suç türüdür. Bu tür ülke dışından işlenen suçların başında Bulgaristan şantaj suçu ve Fas üzerinden şantaj suçu gelmektedir. Ayrıca yine bir başka yurtdışı şantaj türü olarak Fildişi Sahili Ivory Coast şantaj suçunun da son dönemde hızla arttığını gözlemliyoruz. Bu tür yabancı ülke üzerinden işlenen suçlarda genel RIA, Western Union ve UPT türü para transfer şirketleri kullanılmaktadır. Bu hususlar bir başka sosyal medya şantajı türü olan Telegram üzerinden şantaj suçu için de geçerlidir. Ancak Azar üzerinden şantaj suçu söz konusu ise şantaj parası için genelde yerli banka hesapları verilmektedir.

Mesajlaşma Programları İnternet Şantajı

Whatsapp, Messenger, Hangouts ve IMO gibi görüntülü konuşma programları şantaj suçunun en çok işlendiği mecralardır. Bu tür şantaj suçları bazen mağdurun kendi özel görüntülerini şantajcıya göndermesi ile işlenebilmektedir. Ayrıca, bazen de Skype Şantaj Suçu türünde olduğu gibi mağdur tuzağa düşürülerek görüntüleri habersiz kaydedilmektedir. Mağdura ait görüntüleri nasıl elde edilirse edilsin suçun ortak özelliği tehditle para istenmesidir. Haksız talep genelde para olmakla birlikte bazı şantajcılar para yerine mağduru ilişkiyi zorlayabilmektedir. Özellikle Tinder üzerinden şantaj suçu türünde bu durumla karşılaşılmaktadır. Dolayısıyla artık sosyal medya mecraları bu tür görüntü ifşa şantajı suçlarında kurban aranan yerlerin başına gelmeye başlamıştır.

Evlilik Sitesi ve Arkadaşlık Sitesi Üzerinden Şantaj

Son olarak uygulamada en çok karşılaştığımız internet şantajı türü ise evlilik ve arkadaşlık sitelerinde görülmektedir. Bunlardan evlilik sitesi şantajına ek olarak chat siteleri üzerinden işlenen şantaj suçları da yaygındır. Hatta bazen Linkedin gibi iş networkleri bile şantaj failleri için kurban aranan mecralar hale gelmiştir.  Sahte profil açarak iletişime geçtiği mağdura evlilik vaadinde bulunarak güven kazanan şantajcı, mağdurdan özel görüntüler isteyerek ardından da bunları şantaj malzemesi olarak kullanarak fotoğraf şantaj suçu işlemektedir. Tüm bunlar görüntülü sohbet şantajı suçu türünde kullanılan yöntemlerdir. Bazen şantaj malzemesi ise cinsel yazışma şantajında olduğu gibi mesaj veya konuşma kayıtları olabilmektedir.

Hukuki ve Teknik Destek

Şantaj mağdurları, şantajcıya para göndermek yerine profesyonel destek almalıdır. Zira para göndermek şantaj sarmalından çıkılmasını asla sağlamaz. Bizden hem şantajcının yakalanması ve şantaj görüntülerine el koyma bakımından hukuki destek alabilirsiniz. Hem de görüntülerin yayınlanması durumunda şantaj görüntülerini kaldırma ve erişim engellenmesi ve içerik çıkartma anlamında teknik destek alabilirsiniz.