+90-212-706-1010

sosyal medya santajı

Sosyal Medya Üzerinden Şantaj

Sosyal medya üzerinden şantaj suçu son yıllarda yaygınlaşan internet şantajı suçu türlerinden birisidir. Şantaj çeteleri tuzağa düşürmek istedikleri mağdurları genelde sosyal medya ortamlarında bulmaktadırlar. Bu amaçla sahte fotoğraflarla açtıkları sahte sosyal medya hesaplarıyla mağdurlar kandırılmaktadır. Bu suçu işleyenler genelde erkek oldukları halde sahte kadın hesaplarıyla mağdurları tuzağa düşürmektedirler. Bu tür sosyal medya şantajı suçu işleyenler mağdurları rastgele seçmemekte ve para alabileceklerini umdukları kişileri hedef almaktadır. Dolayısıyla genelde doktor, diş hekimi, mühendis, iş adamı ve yönetici gibi meslek pofili olan kişiler ve iş güç sahibi bireyler daha çok hedef alınmaktadır. Bu suç yurt içinden işlenebildiği gibi yurt dışından şantaj suçu veya şantaj tuzağıyla dolandırıcılık şeklinde de işlenebilmektedir.

Şantajın Aşamaları

Bu suçların temel özelliği mağdurun özel yani müstehcen görüntülerinin şantaj aracı olarak kullanılmasıdır. Mağdurun görüntüleri temel olarak iki şekilde şantajcının eline geçmektedir. Mağdur kendi çıplaklık veya cinsellik içeren görüntülerini ya kendisi göndermekte ya da şantajcıyla görüntü sohbet yaparken görüntüsü gizlice kaydedilmektedir. Şantajcının ikna edici konuşmalarının ardından mağdur kendi görüntülerini kendisi paylaşabilmektedir. Hatta şantajcı bazı durumlarda internetten bulduğu başka kadınlara ait görüntüleri kendisininmiş gibi paylaşarak da mağduru benzer paylaşımlara ikna edebilmektedir. Bazı şantajcılar ise fotoğraf şantaj suçu yerine mağdurun müstehcen görüntüsünü canlı görüşme sırasında habersiz kaydedip video şantaj suçları işlemektedir. Bu ikinci yöntemde de soyunan kadın tuzağında olduğu gibi başka kadınlara ait soyunma videoları kullanılmakta ve bu yolla mağdur görüntülü konuşma dolandırıcılığı denilen yöntemle tuzağa düşürülmektedir. Ayrıca cinsel yazışma şantajı suçunda olduğu gibi bazen görüntü yerine yazışmalar da şantaj malzemesi olarak kullanılmaktadır.

Sosyal Medya Şantaj Türleri

İnternette işlenen bu tür online şantaj suçları işlenme tekniklerine ve kullanılan uygulamaya değişiklik göstermektedir.  Sosyal medya şantajının en yaygın türleri kuşkusuz Facebook şantaj suçu ile Instagram şantaj suçudur. Mağdurların çoğu bu iki sosyal medya platformu üzerinden tuzağa düşürülmektedir. Bunun sebebi mağdurların açık profil bilgileri nedeniyle şantaj çeteleri açısından mağdur bulmak için elverişli yerler olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca bu iki sosyal medya uygulamasında görüntülü konuşma imkanı olması da şantajcılar için mağdurları tuzağa düşürmede uygun ortam teşkil etmektedir. Nitekim Messenger şantaj suçu bu anlamda Facebook bağlantılı işlenen bir şantaj suçudur.

Bunun dışında özellikle Afrika’dan işlenen Fas üzerinden şantaj suçu ve Fildişi Sahili (Ivory Coast) şantaj suçlarında Linkedin platformu yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu şekilde işlenen Linkedin şantaj suçu türlerinde genelde İngilizce kullanılmakta veya şantajcılar Google translate ile Türkçe yazışma yapmaktadır. Sosyal medya şantajının bir başka türü olan Twitter şantaj suçu da son dönemde yaygınlaşan şantaj suçları arasındadır. Bu suç tipinde ise mağdurlar Twitter’da tuzağa düşürülmekte ve görüntüler Twitter üzerinden paylaşılmakla tehdit edilmektedir.

Sosyal medya şantajında başkaca online platform ve uygulamalar da kullanılmaktadır. Nitekim Tinder üzerinden şantaj suçu en yaygın üçüncü tip şantaj türüdür. Kullanıcıların karşı cinsle etkileşim aramak için bu uygulamayı kullanmaları şantajcılar için Tinder’ı elverişli bir araç haline getirmektedir. Benzer şekilde Snapchat şantaj suçu ile buna ek olarak Bigo Live şantaj suçu ve de IMO şantaj suçu, aynı kapsama giren diğer sosyal medya şantaj türleri arasındadır. Tüm bunlara ek olarak ayrıca evlilik sitesi şantajı suçu da sosyal medya kategorisine giren bir internet şantaj suçu türüdür.

Mağdurlara Destek

Bu tür görüntülü sohbet şantajı suçlarında şantajcılar blöf yapmamakta ve para almadıkları takdirde görüntü paylaşımı yoluna gitmektedirler. Bazı şantajcılar mağdurun sosyal medya arkadaş listesinde akrabalarını bulup onlara görüntü göndermeye tercih ederken bazıları ad ve soyaddan mağdurun işyerine bulup işyerine göndermeyi tercih etmektedir. Bazı şantaj çeteleri ise görüntüyü Youtube gibi Vimeo gibi video platformlarına yüklemekte veya görüntü ifşa şantajı yapmaktadır. Sosyal medya şantaj suçu mağduru olan kişilerin göz önünde bulundurması gereken ilk husus şantajcıya para göndermenin hiçbir zaman çözüm olmaması tam aksine şantajın yoğunluğunu artırıcı bir etkisi olmadır. Bu tür şantaj suçlarında mağdur para gönderdiği takdirde ardı arkası kesilmeyen ve giderek artan para talepleri söz konusu olacaktır. Bu şantaj suçlarında para göndermeden hiçbir şey yapmamak görüntü paylaşımıyla sonuçlanmakta ama para gönderilmesi de şantajın devam etmesiyle sonuçlanmaktadır. Dolayısıyla sosyal medya şantajı mağdurlarının hiç para göndermeden bizden uzman desteği almalarını tavsiye ediyoruz.