+90-212-706-1010

görüntülü konuşma dolandırıcılığı

Görüntülü Konuşma Dolandırıcılığı

Esasen bu suç, şantaj ve dolandırıcılık suçlarının unsurlarını birlikte taşıyan bir suç türüdür. Fail bir yandan hile yaparak ve tuzak kurarak mağduru kandırmakta öte yandan elde ettiği görüntüyü yayınlama tehdidiyle para isteyerek şantaj yapmaktadır. Şantajcılar Messenger şantaj suçu veya bir başka versiyon olan Whatsapp şantaj suçunda olduğu gibi mağduru görüntülü sohbete davet emektedir. Bunun sebebi bir şekilde mağduru müstehcen görüntü vermeye ikna edip ardından habersiz şekilde onu kayda alma amacıdır. Mağdurlar genelde bu şekilde soyunan kadın görüntüsü ile tuzağa düşürüldüğünden bu suç kimi zaman görüntülü sohbet dolandırıcılığı olarak anılmaktadır. Bu suç hem yurt içinden işlendiği gibi hem de yurt dışından şantaj suçu şeklinde de karşımıza çıkabilmektedir. Bu suçlar daha çok sosyal medya üzerinden işlendiği için sosyal medya şantajı terimi de bu suçları tanımlamakta kullanılmaktadır.

Suçun Dolandırıcılık Boyutu

Dolandırıcılık suçunun iki unsurundan birisi hileli yollarla mağdurun kandırılması, diğeri ise maddi çıkar sağlanmasıdır. Görüntülü konuşma dolandırıcılığında bu iki unsurdan hileli yöntemle kandırma her olayda yaşanmakta, maddi menfaat temini de yine pek çok olayda görülmektedir. Nitekim görüntülü sohbet esnasında mağdura striptiz yapan bir kadının videosu sanki canlı bir görüntü gibi gösterilerek bu anlamda hile kullanılmaktadır. Ayrıca soyunma görüntüsünü izleyen ve bunun canlı ve gerçek görüntü olduğunu sanan mağdurdan da mahrem yerlerini göstermesi istenmekte ve bu şekilde tuzağa düşürülen mağdurun görüntüsü gizlice kaydedilmektedir. Video kaydı dışında kimi zaman da fotoğraf şantaj suçundan olduğu gibi mağdurun müstehcen ve özel fotoğrafları da istenebilmekte ve bunlar sonradan şantaj amaçlı kullanılabilmektedir. Son olarak mağdur istenen parayı gönderse de şantajcı tekrar ve tekrar para istemekte ve bu taleplerin sonu gelmemektedir. Bu da mağdurda dolandırıcılık mağduru olduğu algısına neden olmaktadır.

Bu itibarla kimi zaman görüntülü sohbet dolandırıcılığı olarak algılanan suçlardaki bu tür hileler dolandırıcılık suçlarında görülen hileli hareket kapsamına girmektedir. Gerçekten mağdur soyunan kadın tuzağı ile kelimenin tam anlamıyla tuzağa çekilip kandırılmaktadır. Bu yüzden bazen bu suça şantaj tuzağıyla dolandırıcılık de denmektedir. Fakat, her ne kadar bu suç tipinde hile ve tuzak kullanılsa da bunlar tek başına bu suçu hukuken şantaj olmaktan çıkartıp dolandırıcılığa dönüştürmez. Zira hem şantajın hem dolandırıcılığın tanımı ve unsurları tek tek Türk Ceza Kanunu’nda belirtilmiştir. Netice olarak görüntülü konuşma sırasında mağdur hileyle tuzağa düşürülse de ve kandırılsa da aşağıda açıklandığı üzere bu suç tipik bir şantaj suçudur. Dolayısıyla bu suçu tanımlamada doğru terminoloji görüntülü sohbet şantajıdır. Aynı husus cinsel taciz şantajı suçuları için de geçerlidir.

Suçun Şantaj Boyutu

Görüntülü konuşma dolandırıcılığındaki şantaj unsuru ise kuşkusuz görüntüyü yayınlama veya mağdurun yakınlarına gönderme tehdidiyle para istenmesidir. Nitekim şantaj suçlarında görüntü paylaşma benzeri tehditler dolandırıcılık olarak adlandırılan bu suçlarda da görülmektedir. Mağdur tehdit ve baskı altında para göndermekte ama mağdurdan sonu gelmeyen şekilde tekrar ve tekrar para istenmektedir. Bu anlamda mağdur para gönderirken bile tekrar kandırıldığı için bu suça görüntülü sohbet dolandırıcılığı denmektedir. Peki sonuç itibariyle bir kişinin canlı görüşme sırasında habersiz şekilde videosunu kaydedip para istemek dolandırıcılık mıdır yoksa şantaj mı?

Yukarıda açıklandığı gibi bu suç, hem dolandırıcılığın hem şantajın unsurlarını beraber taşımaktadır. Ancak burada odaklanılması gereken husus, mağdurdan para anılıp alınmadığı, eğer alındıysa paranın mağdurdan nasıl alındığıdır. Birincisi eğer mağdur suç işleyen faile hiç para göndermediyse zaten dolandırıcılık suçunun maddi menfaat sağlama unsuru eksik kalacağı için bu suçu dolandırıcılık olarak tanımlamak mümkün olmayacaktır. Eğer mağdur faile Western Union, UPT veya banka transferi ile para göndermişse paranın ne için gönderildiğine bakmak gerekir. Mağdur, görüntüdeki soyunan kadının gerçek olduğunu sandığı için yani kandırıldığı için mi para gönderdi yoksa görüntünün yayınlanacağı tehdidi nedeniyle mi? Bu suçlarda mağdurlar tehdit altında oldukları için para göndermektedir yoksa sadece bir kadın görüntüsüyle kandırıldıkları için değil. Dolayısıyla bu suç tam olarak internet şantaj suçu kapsamına girmektedir.

Şantaj Dolandırıcılığı Mağdurları

Şantaj dolandırıcılığı mağdurlarına tavsiyeler amacıyla kaleme aldığımız şantaj karşı ne yapmalı başlıklı yazımız kendisini görüntülü konuşma dolandırıcılığı mağduru olarak gören kişiler için de geçerlidir. Dolayısıyla bu tuzağa düşen mağdurlar da şantaj mağduru ne yapmalı sorusuna verdiğimiz cevapları dikkate almalıdır. Şantajcı kesinlikle kışkırtılmamalı ve provoke edilmemeli ve alttan alarak ama asla para göndermeden bize başvurana dek zaman kazanılmalıdır. Zaten bilişim avukatı ekibimiz devreye girdikten kısa bir süre sonra mağdur bu sıkıntılı durumdan hızlı bir şekilde kurtulmaktadır. Mağdurlar mesai saatleri içerisinde bize telefonla ve mesai saatleri dışında e-mail ile ulaşabilirler.