+90-212-706-1010

görüntülere el koyma

Şantaj Görüntülerine El Konulması

Şantaj görüntülerine el konulması bu suç tipiyle ilgili soruşturmalarda en önemli unsurlardan birisidir.  Nitekim şantaja uğrayan kimselerin görüntülerinin yayılmaması bakımından işbu cihazlara el koyma işlemi yapılması oldukça önemlidir.  Son yıllarda uygulamada en sık karşımıza çıkan şantaj suçu türlerinde ortak nokta fotoğraf veya videoların şantaj malzemesi olarak kullanılmasıdır. Sık karşılaştığımız fotoğraf şantaj suçu ile aynı mahiyetteki  video şantaj suçları; özellikle internet ve sosyal medya üzerinden işlenmektedir. Bu suç tipi genellikle Instagram, Facebook, Twitter gibi platformlarda veya arkadaşlık ya da evlilik siteleri üzerinden işlenmekte ve mağdurun görüntüleri elde edilmektedir. Mağdurun görüntüleri bazen habersiz şekilde gizlici kaydedilirken bazen de mağdur aldatılarak tuzağa düşürülmekte ve özel görüntüleri mağdurun kendisi bizzat gönderebilmektedir. İnternette gerçekleşen tanışmalar sonucu işlenen İnternet şantaj suçu, genelde Whatsapp veya Skype yoluyla görüntü paylaşımı sonrası işlenmektedir.

Şantaj Suçu Türleri

İster Skype şantaj suçu, ister Whatsapp şantaj suçu söz konusu olsun görüntülerin paylaşıma tehdidi mağdur üstünde baskı yaratmaktadır. Dolayısıyla mağdurun görüntüleri hangi yolla şantajcının eline geçerse geçsin, görüntülerin şantajcının elinde olması ve her an başkalarıyla paylaşılma ihtimali mağdur üzerinde baskı yaratmaktadır. Dolayısıyla, suçun işlenmesinde araç olarak kullanılan ve çoğu zaman müstehcen nitelik taşıyan bu tür görüntülere el konulması mağdurun en önemli beklentisi haline gelmektedir. Nitekim, bu tür şantaj malzemelerine polis marifetiyle el koyma yaptıktan sonra mağdur tekrar benzer bir şantaj eylemiyle karşılaşmayacağından emin olmaktadır.

Şantaja konu olarak fotoğraf, video ve ses gibi verileri dijital dijital nitelik taşıdığından bilişim sistemi özelliği olan elektronik aletlerde saklanmaktadır. Dolayısıyla şantaj görüntülerine el koyma ile ifade edilen aslında bu görünlerin bulunduğu cihazlara koymadır. Bilgisayar, tablet, telefon, harici disk, USB bellek gibi cihazlarla; CD ve DVD gibi veri depolamaya elverişli materyaller  kullanılarak işlenen en popüler suç şantajdır. Diğer suçlarda da elektronik aletlere el konulması mümkündür. Ayrıca görüntü ifşa şantajı ile cinsel yazışma şantajı suçundaki yazışma veya mesaj kayıtlarına da el konulması hukuken ihtimal dahilindedir.

Görüntülere el konulması suçun işlendiği ülkeye değişiklik göstermektedir. Eğer Türkiye’de işlenen bir şantaj suçu söz konusu ise savcıklık talebi ve mahkeme kararının ardından şantaj görüntülerine el koydurmak mümkündür. Nitekim sulh ceza mahkemesi kararı doğrultusunda arama yapılacak adres şahir merkezinde mi yoksa doışında mı olduğuna göre arama ve el koyma işlemini polis veya jandarma yapacaktır. Ancak, eğer fail yurt dışından şantaj suçu söz konusu ise hukuki işlemlerin içeriği değişmektedir. Nitekim Bulgaristan şantaj suçu dosyalarında ve Fas üzerinden şantaj suçu türlerinde uluslararası bir takım hukuki işlemler yapılabilmektedir. Bu tür suçlarda el koyma işlemi yapılması adına yabancı ülkede ceza soruşturması açılması için tarafımızca hukuki destek verilmektedir.

Görüntülere El Koyma İşlemi Sonrası

Şantaj amacıyla kullanılan mağdura ait görüntülerin bulunduğu bilgisayar, telefon, hard disk gibi cihazlar el koyma işlemi sonrası adli emanette tutulmaktadır. Fail, yargılanıp ceza aldığında ise bunlar müsadere ve imha edilmektedir. Dolayısıyla cihazların suç eşyası olarak imhası için mahkumiyet kararı verilmesi gerekmektedir. Eğer sanık beraat ederse el konulan cihazların iadesi gündeme gelecektir. Şantaj suçu soruşturmalarında arama ve el koyma talebi için öncelikle soruşturma savcısının ikna olması ardından da hakimin arama kararı vermesi gerekmektedir. Bu tür arama ve elkoyma talepleri bir kez karara bağlandığından uzman bir avukatla çalışılması önemlidir. Aynı şekilde sanığın ceza alması ve bu anlamda görüntülerin bulunduğu cihazların müsaderesi için de profesyonel hukuki yardım faydalı olacaktır. Bu itibarla mağdur kişinin, görüntüleri el koyma bakımından özellikle bilişim hukuku alanında uzman bir avukatla süreci takip etmesi oldukça önemlidir. Ayrıca özel görüntülerin paylaşılması durumunda şantaj görüntülerini kaldırma işlemleri için de uzman avukatlarımızdan destek almak için bize ulaşabilirsiniz.